مرکز لیزر موهای زائد

مرکز لیزر موهای زائد در غرب تهران

/post-104

سیستم های خنک کننده پیشرفته، عامل تعیین کننده در افزایش محبوبیت لیزر رفع موهای زائد دایود